Chính sách bảo mật

Tôi hiểu bạn rất quan tâm tới chính sách bảo mật, dữ liệu cá nhân cũng như cách mà dữ liệu của bạn được sử dụng, và tôi muốn biết bạn biết rằng DigiAtoZ rất minh bạch, rõ ràng và cẩn thận trong việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Thông báo về chính sách bảo mật sẽ giúp bạn hiểu về cách mà chúng tôi phân loại dữ liệu và thu thập chúng (lý do tôi thu thập và làm với những dữ liệu cá nhân). Vui lòng thời gian đọc Chính sách bảo mật của tôi và nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email: DigiAtoZ6@gmail.com.

Ngoài ra bạn có thể liên hệ với tôi qua nền tảng mạng xã hội mà tôi gắn ở cuối mỗi bài viết. Tôi trình bày chính sách bảo mật một cách đơn giản, dễ hiểu, nhưng nếu bạn không hiểu rõ về các thuật ngữ như: Địa chỉ IP, Trình duyệt, Cookies,… vui lòng tra cứu trên công cụ tìm kiếm để tìm hiểu thêm

Người thu thập dữ liệu

Bất cứ dữ liệu cá nhân nào được cung cấp cho DigiAtoZ hoặc được thu thập bởi DigiAtoZ đều chịu sự kiểm soát của DigiAtoZ.

Thông báo về chính sách bảo mật này áp dụng với tất cả các dữ liệu cá nhân mà DigiAToZ thu thập được, liên quan tới dịch vụ/sản phẩm mà tôi cung cấp. Trong thông báo này “DigiAtoZ” nghĩa là website DigiAtoZ tại địa chỉ https://digiatoz.com/ và bất cứ trang mạng xã hội nào gián tiếp hoặc trực tiếp thuộc sở hữu và/hoặc chịu sự kiểm soát của DigiAtoZ mà bạn đang sử dụng.

Cách thức và mục đích thu thập dữ liệu cá nhân

Một số đối tác quảng cáo của tôi có thể sử dụng Web Beacons hoặc Cookies trên website của tôi. Một số đối tác quảng cáo có thể sử dụng Web Beacons và Cookies tại website của tôi. Tuy nhiên, hiện tại website chưa có đối tác quảng cáo (ngoại trừ Google). Vui lòng liên tục cập nhật Chính sách bảo mật.

Các máy chủ quảng cáo hoặc nha quảng cáo thuộc đơn vị thứ ba có thể sử dụng công nghệ cho các mẫu quảng cáo, đường dẫn, hiển thị trên website của tôi, gửi trực tiếp tới trình duyệt của bạn. Họ đã/đang thu thập địa chỉ IP của bạn.

Các công nghệ được sử dụng như (Javasript, Cookies, hoặc Web Beacons) cũng có thể được sử dụng bởi các đơn vị quảng cáo, mục đích để đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo mà họ thực hiện, cũng như cá nhân hóa nội dung.

Tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các Cookies này, nó chỉ được sử dụng bởi các nhà quảng cáo (bên thứ ba). Bạn có thể tham khảo chính sách bảo mật của các máy chủ quảng cáo (nhà quảng cáo) để biết thêm chi tiết. Chính sách bảo mật của tôi không áp dụng cũng như không kiểm soát các hoạt động của nhà quảng cáo.

Bằng việc truy cập website này, bạn đã mặc định chấp nhận chính sách bảo mật này.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

DigiAtoZ rất xem trọng tính bảo mật dữ liệu cá nhân. Tôi sử dụng mọi nỗ lực để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn không bị can thiệp, lạm dụng, mất, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc điều chỉnh.

Việc tiếp cận dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được phép diễn ra giữa nhân viên và đối tác của tôi trên cơ sở cần phải biết mà vẫn tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật khi dữ liệu được xử lý bởi các đối tác thứ ba.

Chúng tôi cam kết không lạm dụng, truy cập, bán bất hợp pháp dữ liệu cá nhân của bạn.

Cập nhật chính sách bảo mật

Tôi sẽ cập nhật thêm thông báo (nếu có) về chính sách bảo mật khi cần thiết để phản ánh phản hồi từ phía người dùng.

Tôi cũng mong rằng bạn thường xuyên đọc lại trang Chính sách bảo mật để đảm bảo đã được cập nhật phiên bản Chính sách bảo mật mới nhất. Việc bạn sử dụng website này sẽ được xem như chấp thuận phiên bản hiện tại của chính sách bảo mật.