ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khi truy cập website DigiAtoZ tại địa chỉ https://digiatoz.com/ (sau đây gọi là “Chúng tôi” hoặc “website”), có nghĩa là người sử dụng (gọi là “bạn”) đã mặc định đồng ý và chấp thuận tuân thủ điều khoản sử dụng (sau đây gọi là “điều khoản”). Nếu bạn không đồng ý với chấp thuận các điều khoản dưới đây, tức là bạn không nên sử dụng website.

Bảng điều khoản dưới đây có thể được cập nhật tùy thuộc vào luật an ninh mạng. Chúng tôi mong rằng bạn thường xuyên cập nhật Điều khoản sử dụng để đảm bảo xem được phiên bản mới nhất. Việc sử dụng website được xem như sự chấp thuận với phiên bản hiện tại (cao nhất) của điều khoản này.

Chính sách nội dung

Chủ sở hữu: Bao gồm tất cả tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh, hình chụp, biểu tượng, quảng cáo, khẩu hiệu và các nghiên cứu trong trường hợp được đăng tải trên website là có bản quyền và sở hữu bởi tôi hoặc một bên thứ ba tương ứng. Mọi thông tin đều được tôi sở hữu hoặc biên dịch, biên tập, trích dẫn từ nguồn thông tin chính thống ban đầu. Nếu có bất kỳ bài viết nào bị ghi thiếu nguồn hoặc ghi nguồn không chính xác, hoặc nếu bạn muốn bài viết được gỡ khỏi website, hãy liên hệ với tôi qua địa chỉ Email: DigiAtoZ6@gmail.com. Bạn cũng có thể sử dụng các nền tảng mạng xã hội để liên lạc với tôi (được ghim ở phía cuối mỗi bài viết).

Người dùng: Bạn có thể xem, nghe, đọc và tải xuống phục vụ mục đích lưu trữ, in ấn các trang hoặc hình ảnh từ website để sử dụng cho mục đích cá nhân. Hoặc bạn có thể chia sẻ bài viết trên website dưới dạng các URL.

Tuy nhiên bạn không được

  • Đăng tải hoặc sao chép các tài liệu từ website này mà không ghi nguồn.
  • Bán, sử dụng hoặc cho thuê với mục đích thương mại dưới bất kỳ hình thức nào khác từ website.
  • Thuyết trình & trình bày bất cứ tài liệu nào từ website một cách công khai.
  • Biến tấu và chỉnh sửa lại bất cứ tài liệu nào từ website

Đối với trường hợp nội dung được đăng tải lại, bạn phải được phép từ chủ sở hữu (tôi). Đối với các tài liệu thuộc quyền sở hữu từ bên thứ ba, chủ sở hữuu bao gồm cả tôi (biên dịch và biên tập), bên sở hữu tài liệu gốc. Đối với các tài liệu thuộc quyền sở hữu bởi tôi, chủ sở hữu là duy nhất.

Chính sách bảo mật

Một số đối tác quảng cáo có thể sử dụng Web Beacons và Cookies tại website của tôi. Tuy nhiên, hiện tại website chưa có đối tác quảng cáo (ngoại trừ Google).

Các nhà quảng cáo hoặc máy chủ quảng cáo của bên thứ ba sử dụng công nghệ cho các mẫu quảng cáo, đường dẫn và hiển trị trên website của tôi, gửi trực tiếp tới trình duyệt của bạn. Họ có thể tự động thu thập địa chỉ IP của bạn. Các công nghệ được sử dụng như (Javasript, Cookies, hoặc Web Beacons) cũng có thể được sử dụng bởi các đơn vị quảng cáo, mục đích để đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo mà họ thực hiện, cũng như cá nhân hóa nội dung.

Tôi không có quyền truy cập và kiểm soát các đoạn mã Cookies này, nó chỉ có thể được sử dụng bởi bên thứ ba (nhà quảng cáo). Bạn nên tham khảo chính sách bảo mật của các nhà quảng cáo để biết thêm thông tin. Chính sách bảo mật tại website không áp dụng cũng như không thể kiểm soát các hoạt động mà nhà quảng cáo thực hiện trên website.

Bằng việc truy cập website này, bạn đã mặc định đồng ý những điều khoản trên.

Xem thêm về chính sách bảo mật tại đây

Không đảm bảo quyền lợi

Bạn đã đồng ý rằng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và rủi ro trong quá trình sử dụng website, và những nội trong có trang website, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin, hình ảnh, tên, hình chụp, biểu rượng đối với những bên có liên quan đến DigiAtoZ hoặc bất cứ bên thứ ba nào, cũng như sẩn phẩm/dịch vụ của họ.

Tôi cũng không đảm bảo rằng tài liệu có trên website hoặc máy chủ của website sẽ vận hành mà không gặp phải gián đoạn, trì hoãn, không bị lỗi, không gặp phải vấn đề kỹ thuật hoặc không bị virus.

Website của bên thứ ba

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tình trạng sẵn có của bất cứ website hoặc tài liệu nào của bên thứ ba mà bạn có thể truy cập từ website của tôi. Tôi cũng không xác nhận và không có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, sản phẩm/dịch vụ, mẫu quảng cáo hoặc những thứ tương tự từ website của bên thứ ba.

Bất cứ hoạt động giao dịch nào diễn ra giữa bạn và bên thứ ba được tìm thấy trên website của tôi, bao gồm thanh toán sản phẩm/dịch vụ hoặc bất cứ điều khoản, điều kiện, đảm bảo hoặc đại diện nào được liên kết với những thứ như vậy, sẽ được thực hiện giữa bạn và bên thứ ba có liên quan. Chính vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất cũng như thiệt hại nào phát sinh từ những giao dịch kiểu như vậy.

Chấm dứt quyền truy cập

Với điều khoản trên, tôi có quyền đình chỉ website, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào website này, vì bất cứ lý do gì, mà không có nghĩa vụ phải thông báo cho bạn, và cũng không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.