Drake Nguyen

Drake Nguyen

"Tên thật là Mr Long, Covid-19 khiến tôi rơi vào cảnh mất việc, giảm giờ làm. Tuy nhiên cũng là cơ hội để tôi sống chậm lại, nhìn nhận đúng đắn điều mình thật sự cần và mong muốn tại điểm dừng chân mới."

Page 12 of 12 1 11 12

Có thể bạn sẽ cần

Đề xuất cho bạn